Cookies weggooien

De applicatie OSD gebruikte tot voor kort zogenaamde cookies voor het opslaan van instellingen. In de loop der tijd zijn dat zoveel cookies geworden dat onze server tegen de maximale lengte aanliep van cookies die je browser mag versturen. Hierdoor kan de website https://osd.nl niet meer te bereiken zijn.

Tegenwoordig worden alle instellingen opgeslagen in de zogenaamde local storage van je browser en is dit probleem opgelost. Als je al teveel cookies hebt en OSD is niet bereikbaar kan je alsvolgt alle cookies verwijderen om weer verder te gaan:

In Chrome:

Druk op het slotje in de adresbar voor osd.nl: 

mceclip3.png

Kies voor Cookies:

mceclip4.png

Terwijl osd.nl geselecteerd is druk je op de knop Remove (Verwijderen):

mceclip5.png

 

Druk op Done om weer uit dit dialoog te gaan.

Druk op F5 om de pagina opnieuw in te laden.

In Edge (New) van Microsoft

De nieuwe Edge browser van Microsoft is gebaseerd op Chrome dus je kan die aanwijzingen volgen.

In Internet Explorer 11: 

Op de website https://osd.nl klik op F12 om de developer tools te openen:

 

mceclip0.png

 

Druk op de Network tab als deze nog niet actief is:

mceclip1.png

Druk nu op de 6de knop van links voor om cookies te verwijderen (clear cookies):

mceclip2.png

Wacht tot alle cookies zijn verwijderd en druk weer op F12 om de developers tools weer te sluiten. 

Druk op F5 om de pagina opnieuw in te laden.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments