STAP 2: het certificaat verplaatsen

Nadat u het certificaat heeft gedownload staat het in het in uw Downloads folder en daar kan het onbedoeld worden verwijderd.

Het nieuwe certificaat moet worden verplaatst naar een plek waarvan u denkt dat hij veilig is en bijvoorbeeld ook wordt genomen in een backup. Bijvoorbeeld een folder "KvK" die u aanmaakt in uw Documents folder.

Open de folder waarin het nieuwe certificaat staat:

open_folder.png

Knip (Cut) het bestand:

knip.png

En plak (Paste) het op de nieuwe veilige plek:

plak.png

U bent klaar voor stap 3

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments