Certificatie aanvragen

Soms vereisen voorschriften meer dan legalisatie. Men verzoekt dan om het certifieren van het document. De KvK verstaat onder certifieren het bekrachtigen van (met name genoemde delen) van de tekst. Voorbeelden zijn de prijzen of de oorsprong in een factuur. In die gevallen heeft de KvK een verklaring van de aanvrager nodig, waarmee deze zich garant stelt voor de juistheid van de gegevens. De oorsprong moet aangetoond worden volgens de in hoofdstuk 2 genoemde wetgeving. Neem voor tekstvoorbeelden contact op met de KvK.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments