Waarom werkt synchroniseren van de printers niet

Als je probeert de printers synchroniseren en de boodschap Refreshing printers... blijft in het scherm staan:

dan is je Java niet goed geïnstalleerd of je gebruikt niet de juiste browser. Ga hier heen om je installatie van Java in orde te maken.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments