Aanvragen digitale handtekening

Voor het sturen van aanvragen voor oorsprongsdocumenten via de applicatie OSD heeft u digitale handtekening nodig. Deze digitale handtekening vervangt uw eigen handtekening die u zou zetten op een papieren aanvraag en wordt ook wel een softtoken genoemd.

OSD ondersteunt zowel soft- als hardtokens. Een softtoken is een bestand op uw systeem (meestal met extensie .p12). Een hardtoken kan een usb-key met daarop het certificaat zijn:

Een hardtoken kan ook smartcard zijn met een reader:

Beide type tokens kunnen bij QuoVadis besteld worden. De ESG de Electronische Signatuur B.V. verkoopt alleen hardtokens.

Een softtoken is eenvoudiger in het gebruik omdat het een bestand op uw systeem is en er geen software voor het gebruik geïnstalleerd hoeft te worden. Het is echter maximaal 1 jaar geldig. Een softtoken besteld u hier.

Een hardtoken is duurder maar wel 3 jaar geldig. Voor het gebruik is echter client-software nodig die voor het gebruik geïnstalleerd moeten worden op uw (Windows) PC.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments